Sö 86

Södermanland: Södra Åby, Västermo socken


: asmuhtr : auk : fraybiurn * litu kera : meki * siRun * at * herbiurn * faþur : sin :

Asmund och Fröbjörn lät göra runtäckta vårdar efter Härbjörn, sin fader


Det stora stenblocket finns i västra kanten av en åker, 50 m norr om väg 715 och 200 m väster om väg 56, norr om Alberga. Uttrycket runtäckt förekommer också på runstenen vid Stenkvista kyrka. Båda stenarna är försedda med en torshammare i stället för det kristna korset.

Foto © Christer Hamp 2014-04-21