Sö 88

Södermanland: Valby, Öja socken


stin : fastulfR : heriulfR : ristu stin : þansi : eftiR : kilf : faþur : sin : auk at ulfuiþ briuþur : kilfs : kauþu : kuml : snaliR : suniR : hulmlaukaR

Sten, Fastulv, Härjulv reste denna sten efter Gelv, sin fader, och efter Ulvvid, Gelvs broder. Kumlet gjorde Holmlögs kloka söner.


Runstenen står rest på en kulle i parken 150 m nordost om Stora Sundby slott. Infart med parkering finns från väg 56 väster om slottet. Stenen ska tidigare ha stått på "Valby gärde".

Foto © Christer Hamp 2014-04-21