Sö ATA 6294/59

Södermanland: Rällinge, Helgarö socken


-

-


Stenen med ett ristat kors står rest i ett gravfält 2 km nordost om Helgarö kyrka, tillsammans med runstenen Sö ATA 6491/60. Båda stenarna påträffades 1959.

Foto © Christer Hamp 2018-08-25