Sö ATA 6491/60

Södermanland: Rällinge, Helgarö socken


...- × r(i)(t)(a) × stin × þina × at × runul- ...-...

... resa denna sten efter Runulf ...


Runstenen står rest i ett gravfält 2 km nordost om Helgarö kyrka, tillsammans med den korsristade stenen Sö ATA 6294/59. Båda stenarna påträffades 1959.

Foto © Christer Hamp 2018-08-25