U 1

Uppland: Adelsö kyrka


[as]kil : lit : rita : stin : þa[na * -f-]- : u[n]-- : faþur : [si]n [-u-]a : kuþ[an]

Eskil lät resa denna sten efter ... sin fader, en god bonde (?)


U 1 och U 10 är inmurade på insidan av sakristians norra vägg, U 1 till höger och U 10 till vänster. U 1 sitter inmurad upp och ned. Den låg som tröskel mellan kyrkan och sakristian till mitten av 1800-talet.

Foto © Christer Hamp 1992-09-13