U 10

Uppland: Adelsö kyrka


aft ybi sonti st(a)(i)n saR ak lki kaRþi f

Efter Öpir (?) står stenen ... gjorde


U 1 och U 10 är inmurade på insidan av sakristians norra vägg, U 1 till höger och U 10 till vänster. U 10 hittades 1920 på åsen norr om gården Dalby, vid ett gravfält. Läsningen är enligt Upplands Runinskrifter mycket osäker.

Foto © Christer Hamp 1992-09-13