U 100

Uppland: Skälby, Sollentuna socken


× guriþ × lit × raisa × stain × at * ulfkel × sun × sin × auk * kui * (a)... ... broþur * sin × auk × at × hulmtisi * sustur * sina ×

Gyrid lät resa stenen efter Ulvkel, sin son, och Gye ... sin broder och efter Holmdis sin syster


Stenen står vid en bred stig som går norrut från Gustavsbergsleden omkring 500 meter från Frestavägen (265). Stigen kan vara den gamla väg som gick från familjegodset Skålhamra över Alby och Kolsta ned till Edsvikens nordspets. Stenen står på gränsen mellan Vallentuna och Sollentuna härader och kan ha markerat även gränsen mellan jordegendomarna. Familjen som nämns i inskriften är känd från flera runstenar vid Bällsta och Skålhamra vid Vallentunasjön.

Foto © Christer Hamp 2011-09-03

Tillbaka till listan