U 101

Uppland: Södra Sätra, Sollentuna


× henmikr × auk × iarlabaki × þaiR × litu × braut + ryþia × auk × broaR × kiara × eftiR × faþur × sin × auk × estriþ × eftiR suni × sina × inkifast × auk × inkuar + kuþ × hialbi × ant × þaiRa ×

Häming och Jarlabanke de lät röja väg och göra broar efter sin fader och Estrid efter sina söner Ingefast och Ingvar. Gud hjälpe deras ande


Säg det som varar för evigt! Den här runstenen är nu en av de otillgängligare just på grund av bristen på vägar. Den stora hällen ligger vid en stig inuti en motionsslinga mellan Väsjön och Edsberg i Sollentuna

Foto © Christer Hamp 2003-06-01