U 120

Uppland: Solna kyrka


uitr : li(t) ... ...-ihiu...

Andvätt lät ...


Fragmentet står i en nisch i väggen i vapenhuset. Det hittades 1926 när man tog upp ett nytt fönster i sakristians norra vägg. Tolkningen är osäker

Foto © Christer Hamp 2003-03-16

Tillbaka till listan