U 121

Uppland: Frösunda, Solna socken


eubern + ok × saen + þaiR × raistu × stain × eftiR × þorfriþ × boata × ikiþoru *

Jobjörn och Sven de reste stenen efter Torfred, Ingetoras make


Stenen står vid infarten till Stora Frösunda gård, väster om E 4. Den stod ursprungligen i ett gravfält väster om gården, och flyttades 1802 till sin nuvarande plats.

Foto © Christer Hamp 2014-04-27

Tillbaka till listan