U 124

Uppland: Karlberg


+ anutr + auk × þorkiRsl × þaiR × lRtu × rasa × stain × ifR + askaut +

Anund och Torgils de lät resa stenen efter Åsgöt


Stenen står 50 meter norr om Karlbergs slott, på andra sidan grusplanen

Foto © Christer Hamp 2002-08-14