U 13

Uppland: Husby, Munsö socken


... ...[r]kutr þaiR ... ... ...atu ' ok| |ku[þ]... ...

... Torgöt, de ... [hans] ande och Guds [moder] ...


Fragmenten står på toppen av Björn Järnsidas hög, den högsta i ett gravfält med 120 - 140 högar

Foto © Christer Hamp 2011-04-17