U 14

Uppland: Munkudden, Munsö socken


: tuki : ok : þorker : þau * li... ... at : forkun : sun : sin :

Toke och Torgärd de lät [resa stenen] efter Forkunn, sin son


Munkudden ligger öster om Österås och kallas numera Roparudden. Stenen låg i början av 1900-talet vid stranden, och flyttades då 15 meter upp och restes på södra sidan av udden.

Foto © Christer Hamp 2011-04-17