U 135

Uppland: Broby, Täby socken


× ikifastr × auk × austain × auk × suain × litu * raisa + staina þasa * at * austain faþur × sin × auk × bru × þasa karþu × auk × hauk þana ×

Ingefast och Östen och Sven lät resa dessa stenar sfter Östen, sin fader, och de gjorde denna bro och denna hög


Stenen står tillsammans med U 136 och U 137 i norra ändan av ett gravfält 200 m norr om Frestavägen (väg 265), 600 m väster om Bergtorpsvägen. U 135 och U 136 utgör ett dubbelmonument, och har troligen stått på var sin sida om den bro som nämns på stenen.
Den i texten nämnda bron har givit namn åt gården Broby. Den andra sten som åsyftas i texten är U 136, också rest av Estrid till minne av hennes man Östen. Östens söner byggde också upp en stor hög, men Östen begravdes inte där. Han dog i Grekland (U 136). Högen är nu helt försvunnen. Ingefast var Jarlabankes far.

Foto © Christer Hamp 2003-03-23

Tillbaka till listan