U 136

Uppland: Broby, Täby socken


× astriþr × la(t) + raisa × staina × þasa × [a]t austain × buta sin × is × suti × iursalir auk antaþis ubi| |i × kirkum

Estrid lät resa dessa stenar efter Östen, sin man, som drog till Jerusalem och dog borta i Grekland


Stenen står tillsammans med U 135 och U 137 i norra ändan av ett gravfält 200 m norr om Frestavägen (265), 600 m väster om Bergtorpsvägen. U 135 och U 136 utgör ett dubbelmonument, och har troligen stått på var sin sida om den bro som nämns på U 135.
Östens resa till Jerusalem brukar betraktas som den äldsta belagda pilgrimsfärden från vårt land. Runstenarnas blomstringstid under 1000-talet sammanföll med den kristna missionen i området.

Foto © Christer Hamp 2019-06-07

Tillbaka till listan