U 137

Uppland: Broby, Täby socken


* aystin * auk * astriþr * raistu * stina * aftir * kak * sun * sin *

Östen och Estrid reste stenarna efter Gag, sin son


Stenen står tillsammans med U 135 och U 136 i norra ändan av ett gravfält 200 m norr om Frestavägen (265), 600 m väster om Bergtorpsvägen. Denna sten är den äldsta av de tre. Den är också Jarlabankesläktens äldsta minesmärke. Östen och Estrid var Jarlabankes farfar och farmor och Gag, som fått den här stenen till sitt minne var bror till Jarlabankes far Ingefast, som nämns på U 135.

Foto © Christer Hamp 2019-06-07

Tillbaka till listan