U 139

Uppland: Broby, Täby socken


... ...sti ' ru... ... * hia(l)... ... hans

... ristade runorna ... hjälpe hans [ande]


Stenen står på södra sidan om Frestavägen, 500 meter väster om Bergtorpsvägen, tillsammans med U 140 och U 151

Foto © Christer Hamp 2003-03-15

Tillbaka till listan