U 145

Uppland: Fällbro, Täby socken


þurkel × auk × fuluhi × litu × ahkua × eli ' þisa × auk × bru kia * eftiR stain × faþur sen × ulayifr iak

Tortkel och Fulluge lät hugga denna häll och göra bron efter Sten, sin fader. Olev högg


Vid Fällbro gård på Vallentunasjöns västra sida, 10 meter öster om nuvarande vägen.

Ristare: Olev (S)

Foto © Christer Hamp 2004-07-25

Tillbaka till listan