Uppland: Fällbro, Täby socken


U 145 U 146

Foto © Christer Hamp 2019-06-07

Vägen gick ursprungligen mellan hällarna, mitt i bilden.

Tillbaka till listan