U 152

Uppland: Lissby, Täby socken


× hulmfriR × -it --isa × istain × þina × iftiR × biarn × buanta isin × auk × iftiR × isikat (s)un isin ×

Holmfrid lät resa denna sten efter Björn, sin man, och efter Sigvat, sin son


Runstenarna U 152 till U 157 hittades i delar 1929 och 1930 i grunden till den nedbrunna och övergivna gården Lissby. U 152 till U 155 står nu uppställda på Hagby gårdstomt.

Foto © Christer Hamp 2003-03-23

Tillbaka till listan