U 153

Uppland: Lissby, Täby socken


...[(u)](a)i- × [(a)]uk × ulf- litu × raisa × stai-(a) × e(f)tiR × hlftan * auk * eftiR × kunar × bryþr × sina × þaiR * antaþus × aust... ...(u)m

Sven och Ulv lät resa stenarna efter Halvdan och efter Gunnar, sina bröder. De dog österut ...


Runstenarna U 152 till U 157 hittades i delar 1929 och 1930 i grunden till den nedbrunna och övergivna gården Lissby. U 152 till U 155 står nu uppställda på Hagby gårdstomt.

Foto © Christer Hamp 2003-03-23

Tillbaka till listan