U 155

Uppland: Lissby, Täby socken


...n × auk × ulfr litu × rai(s)(a) sta... ... ... ...na × þaiR × uaru × suniR × arnar × auk × raknfriþar ×

... [Sve]n och Ulf lät resa stenarna. De var Örns och Ragnfrids söner


Runstenarna U 152 till U 157 hittades i delar 1929 och 1930 i grunden till den nedbrunna och övergivna gården Lissby. U 152 till U 155 står nu uppställda på Hagby gårdstomt.

Foto © Christer Hamp 2003-03-23

Tillbaka till listan