U 154

Uppland: Lissby, Täby socken


[þ(o)]...r × lit × rai... ... ...fast * auk × at × (k)aiRbiarn × bruþ- ... ...i(R) * (t)o a(u)s... ×

... lät resa ... -fast och efter Gerbjörn, [sina] bröder. De dog österut ...


Runstenarna U 152 till U 157 hittades i delar 1929 och 1930 i grunden till den nedbrunna och övergivna gården Lissby. U 152 till U 155 står nu uppställda på Hagby gårdstomt.

Foto © Christer Hamp 2006-09-22

Tillbaka till listan