U 217

Uppland: Vallentuna kyrka


[ikifastr lit bro kiarua i]ftR * s...

Ingefast lät göra bron efter ...


Det som återstår av stenen ligger på kyrkogårdsmuren mitt framför tornet, alltså på kyrkans västra sida, ovanpå U 220. Fragmentet var försvunnet och återfanns 2005.

Foto © Christer Hamp 2010-04-25