U 217, U 220

Uppland: Vallentuna kyrka


Foto © Christer Hamp 2003-03-23

 

Det här är nog min enda bild av en runsten före upptäckten. Fragmentet av U  217 ligger i muren till vänster ovanpå U 220, men med den ristade sidan nedåt. Den återupptäcktes två år senare.

Tillbaka till listan