U 233

Uppland: Kusta, Vallentuna socken


ilafr ' uk ' osmuntr ' uk ' istain ' litu ' risa stain ' iftiR ÷ olaf ' faþur ÷ sin ÷ in ' k[uþluk ' at ' t]an ' sun si[n]

Elov och Åsmund och Östen lät resa stenen efter Olov, sin fader, och Gudlög åt Dan, sin son


Runstenen står rest innanför staketet till Kusta gård. En del av inskriften är skadad, men texten är känd i sin helhet genom teckningar från 1600-talet. Det är mycket ovanligt att runstenar rests över två personer utan att den inbördes släktskapen framgår.

Ristare: Öpir (A)

Foto © Christer Hamp 2007-05-19

Tillbaka till listan