U 235

Kusta, Vallentuna socken


+ ulef[R × auk × þ](u)riR × auk × (t)ufa × [rstu · stin × þi](n)a iftiR × kuþmut × ku[þan · bota]

Olev och Torir och Tofa reste denna sten efter Gudmund, en god bonde


Runstenen står nu innanför västra kyrkogårdsmuren vid Vada kyrka. En del av runinskriften försvann när stenen höggs om till gravsten på 1800-talet. Enligt Rundata är det samma sten som U 199 och U 234

Foto © Christer Hamp 2019-06-15