U 239

Uppland: Lindö, Avunda, Vallentuna socken


i(k)a lit hkua * staina * ... ...a -o--a ... ----kru-...

Inga lät hugga stenarna (efter sin make?)


Stenen står vid en kulle med en busshållplats några meter söder om vägen mellan Vallentuna och Upplands Väsby, 200 m öster om Gullbron

Foto © Christer Hamp 2002-09-13