U 240

Uppland: Lingsberg, Vallentuna socken


tan auk hus(k)arl + auk suain + auk hulmfriþr × þaun (m)(i)(þ)kin litu rita stin þino × aftiR halftan + fa(þ)ur þaiRa tans ' auk hum(f)riþr at buanta sin

Dan och Huskarl och Sven och Holmfrid, moder och söner, lät resa denna sten till minne av Halvdan, fader till Dan och hans bröder, och Holmfrid efter sin make


Runstenen står rest nära sin ursprungliga plats vid östra änden av en gammal vägbank, som ingick i den gamla vägen mellan Lingsberg och Kusta. Rester av vägen kan fortfarande skönjas i åkern c:a 10 m norr om runstenen. En utgrävninng 1985 visade en c:a 80 m lång vägkonstruktion med en bredd av fem - sex m. Mitt emot U 240, norr om vägbanken, stod den runsten (U 241) som nu står på Lingbergs gårdplan på kullen några hundra m västerut, och som bär textens fortsättning.

Ristare: Åsmund (A)

Foto © Christer Hamp 2012-08-18

Tillbaka till listan