U 24

Uppland: Hilleshögs kyrka


... faþur sin + guþ hialbi * --- ' han... ...

... sin fader. Gud hjälpe hans [ande] ...


Fragmentet är inmurat i vapenhusets golv, i nordöstra hörnet. Den hör möjligen ihop med U 28, som ligger på golvet bredvid.

Foto © Christer Hamp 2004-05-16

Tillbaka till listan