U 25

Uppland: Hilleshögs kyrka


* humfriþr ' lit × ris- * stn * þinsa * ifa-- * haur * bunta * sin * kuþ hialbi i ot hans

Holmfrid lät resa denna sten efter Håur[?], sin make. Gud hjälpe hans ande


Stenen är inmurad i tornets södra mur, synlig från utsidan. Den upptäcktes förmodligen när kyrkan restaurerades 1921

Foto © Christer Hamp 1994