U 244

Uppland: Mällösa, Vallentuna socken


U 244

Foto © Christer Hamp 2007-05-19

Tillbaka till listan  Ristningen