U 244

Uppland: Mällösa, Vallentuna socken


fasti ' lit * hkua * stain * iftR * fastulf * sun ÷ sin

Faste lät hugga stenen efter Fastulv, sin son


Runstenen står i östra kanten av en skogsdunge något hundratal meter öster om landsvägen, drygt 100 meter norr om Stora Mällösa gård. Den nås lättast från den väg som går strax norr om stenen, norr om Stora Mällösa. Den utgör den östra stenen i en ring av stenar kring en gravhög, som är urgröpt i mitten. Vid Sursta, c:a två km söder om Mällösa, har Faste låtit hugga ytterligare en runinskrift till minne av sonen (U 251).

Foto © Christer Hamp 2007-05-19

Tillbaka till listan