U 247

Uppland: Lilla Mällösa, Vallentuna socken


kasla[uk *] lt [hkua *] s[tai](n) [*] i[f]tiR * ketil * broþu(r) [s](i)n [su]ain (r)[sti]

Fastlög (?) lät hugga stenen efter Kättil, sin broder


Runstenen står ett par meter väster om landsvägen vid Lilla Mällösa

Ristare: Sven 1 (S)

Foto © Christer Hamp 2007-05-13

Tillbaka till listan