U 248

Uppland: Näle, Norrgården, Vallentuna socken


-

-


Den rent ornamentala ristningen finns på en berghäll i ett gärde 200 m öster om Näle gård

Foto © Christer Hamp 2007-05-13

Tillbaka till listan