U 247

Uppland: Lilla Mällösa, Vallentuna socken


U 247

Foto © Christer Hamp 2010-04-25

Tillbaka till listan  Ristningen