U 249

Uppland: Näle, Södergården, Vallentuna socken


kunuiþr * lit * stain * hkua * auk * kase * eftiR * suartaþa faþur * sin ma(n) k--na

Gunnvid lät hugga stenen och Kase [lät hugga] efter Svarthövde, sin fader,en god man


Ristningen finns på en berghäll på en åker 200 m söder om Näle gård

Foto © Christer Hamp 2007-05-13

Tillbaka till listan