U 294

Uppland: Lilla Vilunda, Hammarby socken


kuþrlauk * lit * stain hkua iftiR * forkun bonta * sin auk kitelfR

Gudlög lät hugga stenen efter Forkunn, sin make, och Kättilälv [lät också hugga]


Stenen står i skogen söder om Stallgatan i Upplands Väsby, vid en gångväg. Samma familj har också rest de två runstenar som står cirka 200 m nordväst om denna sten (U 293 och U FV 1972;172). Alla tre stenarna står på sina ursprungliga platser vid den forntida vägen mellan Vilunda och Smedby.

Foto © Christer Hamp 2007-04-01

Tillbaka till listan