U 295

Uppland: Skånela kyrka


u(i)faiR * li[t] * stain * h[ku](a) -f... ...su sun sin fa--lauk lit stain hkua ift(R) b-o(þ)ur sin fuluka

Viger lät hugga stenen efter ... , sin son. Fastlög lät hugga stenen efter sin broder Fulluge


Stenen står bakom kyrkan. Fram till 1941 låg den som tröskelsten i vapenhuset och blev då skadad. För ovanlighetens skull har rundjuret här fått vingar, liksom också U 305 vid Bensta.

Foto © Christer Hamp 2012-08-11