U 297

Uppland: Skånela kyrka


× iubiarn × raisti × staina × eftiR × sybiarn * faþur sin ×

Jobjörn reste stenarna efter Sigbjörn sin fader


Stenen står till höger om gången mot kyrkans ingång. Den togs ur den södra kyrkomuren och restes 1953. Som framgår av inskriften har minnesmärket bestått av två stenar. Den andra har blivit sönderslagen och är endast delvis bevarad. Fragmenten ligger utanför bogårdsmuren på andra sidan kyrkan, och jag har samlat dem under beteckningen U FV 1996;215.

Foto © Christer Hamp 2003-05-29