U 296

Uppland: Skånela kyrka


inkiualtr ' ok ' kislauh ' litu ' hkua ' staina ' eftr ' inkimunt ' sun sin

Ingevald och Gislög lät hugga stenarna efter Ingemund, sin son


Runstenen av röd sandsten är uppställd i södra vapenhuset. Den satt tidigare inmurad i västra ytterväggen intill U 302, men togs 1995 in på uppmaning och med finansiering av Runverket.

Foto © Christer Hamp 2006-07-01