U 307

Uppland: Ekeby, Skånela socken


iaruntr uk iarl ' (þ)--- ...uniR * ikimar ÷ uk * ketilyaR * litu kiara mi[r]ki * [i]f(t)iR inkuar * broþur * sin in ' ybiR ' risti

Jorund och Jarl, söner till Ingmar och Kättilö, lät göra minnesmärket efter Ingvar, sin broder. Öpir ristade.


Runristning på flyttblock drygt 100 meter norr om gården Fridhäll.Ristningen är vänd åt väster.

Ristare: Öpir (S)

Foto © Christer Hamp 2007-04-01