U 308

Uppland: Ekeby, Skånela socken


kuni lit rista runaR þisar eftR sik * kuikhan þurhkutr * risti runa þisar fots arfi

Gunne lät rista dessa runor efter sig medan han ännu levde. Torgöt ristade dessa runor, Fots arvinge.


Runhällen finns vid åkerkanten ett femtiotal meter norr om gården Fridhäll. Ristningen är vänd åt öster.

Ristare: Torgöt Fotsarve (S)

Foto © Christer Hamp 2007-04-01