U 35

Uppland: Kvarsta, Hilleshögs socken


U 30

Foto © Christer Hamp 2007-08-25

Tillbaka till listan  Ristningen