U 30

Uppland: Kvarsta, Hilleshögs socken


stainulfr lit raisa * stain þ(a)--a ebtiR * sikfast * faþur sin auk hulmkirþr at bunta sin kuþ ----b- sal hans

Stenulf lät resa denna sten efter Sigfast, sin fader, och Holmgerd efter sin make. Gud hjälpe hans själ.


Runstenen står rest i en skogbeväxt hästhage, alldeles innanför stängslet på östra sidan, 150 meter från vägen.

Foto © Christer Hamp 2007-08-25

Tillbaka till listan