U 312

Uppland: Harg, Skånela socken


kunar ' sun ' farulfs ' lit ' kiara ' mirki ' fr sial ' iufurfast ' stiubu ' sin ' totur hulmtis

Gunnar, Farulfs son, lät göra minnesmärket för Juvurfasts själ, sin styvdotters, Holmdis dotter


Runstenen står rest 300 m nordost om Hargs mangårdsbyggnad

Ristare: -fast (A)

Foto © Christer Hamp 2007-04-01

Tillbaka till listan