U 313

Uppland: Harg, Skånela socken


kunar lit hkua * stain * eftiR iafa=ur=k=ut=fast * a=s=bt=uiubu sina * auk hulmtis eftiR totur sina

Gunnar lät hugga stenen efter Juvurfast, sin styvdotter, och Holmdis efter sin dotter


Runsten 675 m norr om Harg, 280 m norr om U 312, längs samma väg.

Ristare: -fast (A)

Foto © Christer Hamp 2007-04-01

Tillbaka till listan