U 322

Uppland: Stensta, Skånela socken


þiuþburh ' ulit rita stin ' þina ibtiR [+ nibiaR + ...i + uibiast]... --a-bi an hos

Tjudborg lät resa denna sten efter ... hjälpe hans ande


Stenen står väl synlig från vägen på en villatomt i Stensta

Ristare: Åsmund (A), mycket ovisst

Foto © Christer Hamp 1992-09-04