U 323

Uppland: Sälna, Skånela socken


× iystin × auk × iuruntr × auk × biurn × þiR [× byryþr × risþu] ... ...stin × trums × f[aþur] × sin × kuþ × ihlbi × ons × ont × auk × selu + fur+kifi × onum × sakaR × auk × sutiR × × hi × mun × ligia × meþ + altr + lifiR × bru × hrþ×slagin × briþ × e[ft × k]uþ-- suenaR k[arþu ×] at × sin × faþur × mo × igi × brutaR×kuml × betra × uerþa +

Östen och Jorund och Björn, de bröderna reste denna sten efter ...sten drums, sin fader. Gud hjälpe hans ande och själ, förlåt honom brott och synder.
Alltid ska ligga, medan människor finns
bron hårdslagen, bred, efter den gode.
Svenner gjorde den efter sin fader.
Ej kan en bättre vägvård bliva.


Runstenen stod tidigare vid rest vid Sälna bro, men flyttades 1820 till sin nuvarande plats, en kulle nordost om Skånelaholms slott. Kör allén mot Skånelaholm, men tag t.h. vid infarten till parken, och nedför en backe. Gå in t.h. 100 m och klättra sedan t.h. uppför kullen.
När stenen flyttades höggs följande inskrift in på baksidan: Åt Hedvig Margareta Hamilton, John Jennings älskade bortgångna maka af hans nuvarande lyckeliga Sophie Eleonore Rosenhane. Stenen restes 1820 efter 18 års ägtenskap

Foto © Christer Hamp 2010-04-25

Tillbaka till listan