U 326

Uppland: Husby, Markims socken


[hulm]kir × auk × sikruþr × þaiR × ristu × stina × þisi × eftiR × suin × sun × sin × siþ×bu[rin]

Holmgärd och Sigröd de reste dessa stenar efter Sven, sin son, sent född


Stenen står på norra sidan om vägen i en backe. Uttrycket "sent född" förekommer inte på andra håll i runinskrifterna. Det speglar troligen föräldrarnas sorg: den de väntat länge på dog ung. Inga syskon nämns som medresare av stenen, så Sven var troligen enda barnet

Foto © Christer Hamp 2007-05-02

Tillbaka till listan